AUDYT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Na podstawie otrzymanych od Klienta dokumentów ubezpieczeniowych, Centrum Brokers dokonuje analizy zawartych umów ubezpieczenia. Głównym celem analizy jest wykrycie błędów i luk w konstrukcji polis. Pozwola to na określenie kierunku wymaganych zmian i odnalezienie obszarów działalności, które w naszej ocenie powinny zostać objęte ubezpieczeniem. Dzięki analizie możemy wprowadzić skuteczne działania naprawcze oraz zoptymalizować koszty ubezpieczenia.

OCENA RYZYKA

Ryzyko towarzyszy nam w każdej dziedzinie działalności. Właściwa jego ocena pozwala na przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb Klienta. Naszym obowiązkiem jest identyfikacja oraz rozpoznanie wszystkich rodzajów ryzyk, które towarzyszą prowadzonej działalności gospodarczej, pomiar i ocena prawdopodobieństwa jego wystąpienia, a także określenie rozmiarów  przewidywanych strat. Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na przyjęcie odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń oraz wysokość składki naszych Klientów. Dla wielu firm ubezpieczenie w przypadku danego ryzyka jest jedyną możliwością zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi stratami lub skutkami.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

Odpowiadamy za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. Każdy z tych procesów jest indywidualny i dostosowany w zależności od profilu prowadzonej działalności klienta czy posiadanego majątku. Ubezpieczyciele piszą Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz polisy ubezpieczenia, które najczęściej nie są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Uważamy, że OWU to nie ostateczność, to tylko punkt wyjścia. To my negocjujemy z różnymi ubezpieczycielami, dlatego dzięki naszym staraniom możecie Państwo być pewni, iż wynegocjujemy szczególne warunki ubezpieczenia, dopasowane do oczekiwań i możliwości. Prowadzimy ciągłą obserwację rynku ubezpieczeniowego, na którą składa się między innymi ocena kondycji zakładów ubezpieczeń i jakości proponowanych przez nie produktów finansowych. Nie powielamy tych samych rozwiązań, tworzymy dopasowany i optymalny program ubezpieczeniowy. Negocjujemy z zakładami ubezpieczeń, aż do przedstawienia Klientowi gotowej analizy z naszymi uwagami i rekomendacją. Klient otrzymuje kompleksowy materiał z bardzo precyzyjną informacją, umożliwiający w prosty sposób podjęcie decyzji co do wyboru ubezpieczyciela.

PREWENCJA

Prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w kwestii możliwości dofinansowania projektów podnoszących poziom bezpieczeństwa w ubezpieczeniach majątkowych oraz flotowych.

JAK ZARABIAMY?

Powyższe usługi są dla Państwa bezpłatne! Jesteśmy wynagradzani w formie kurtażu przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dewizą Centrum Brokers jest szeroki zakres ubezpieczenia i optymalizacja kosztów.
 Oszczędzamy Państwa cenny czas.

NA CZYM POLEGA PRACA BROKERA?

Monitorowanie i wsparcieprzebiegu likwidacji szkód Wykonanie umowyi bieżąca obsługa Zawarcie umowyubezpieczenia Przygotowanie procedur i organizacja obiegu dokumentów w tym, dotyczących likwidacji szkód Audyt analiza danych Przeprowadzenie konkursui negocjacje z ubezpieczycielami Opracowanie programuubezpieczenia Nawiązanie współpracy i ustalenie zakresu usługi NA CZYM POLEGAPRACA BROKERA?